Kurumsal

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi olarak ülkemizin Avrupa Birliği katılım sürecinde Erzurum ili Aziziye İlçesi genelinde,

  • Gerekli alt yapıyı oluşturmak,
  • Kent halkını AB vatandaşlığına hazırlamak,
  • AB üyesi ülkeler için bağlayıcı nitelik taşıyan müktesebatın benimsetilmesi ve uygulanması,
  • Uluslararası projeler yoluyla Türk Kamu Diplomasisi'ne katkı sağlamak,
  • Hareketlilik projeleri yoluyla vatandaşlarımızın yurt dışı faaliyetlerine katılmasını sağlamak,

konularında işbirliği iletişim ve eşgüdüm sağlama amacına yönelik çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuştur.

Yönetişim anlayışı içerisinde; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve vatandaş işbirliğine dayalı olarak bir toplumsal dönüşüm projesi olan AB'ye katılımda sürecin içinde Aziziye olarak gereken inisiyatifi göstermek temel ilke olarak benimsenmiştir.